Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2018

malajnaina
5377 3a6d 390
Reposted frometer eter vianyaako nyaako
My God, my God, whose performance am I watching? How many people am I? Who am I? What is this space between myself and myself?
Fernando Pessoa, from The Book of Disquiet (via echymosis)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianyaako nyaako

April 21 2018

malajnaina
"Nagle zaczynasz zdawać sobie sprawę, jak bardzo pasuje do ciebie ludowe porzekadło: kręcić się jak gówno w przeręblu. Ostatnio nawet czytałam o tym w Wysokich Obcasach w dziale Psychologia. Że bardzo lubimy podejmować wciąż te same złe decyzje, że sprawia nam radość, jak wszystko się toczy po znajomym chujowym torze. I czekamy z ekscytacją, aż wagonik znowu się wykolei. Potem robimy zasmuconą minę. Ojej, jak to się wykoleił? Znowu się wykoleił? Przecież to niemożliwe, żeby wagonik się wykolejał w stu procentach przypadków."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
malajnaina
0666 b676 390
Reposted fromhagis hagis viaSilentForest SilentForest
malajnaina

-Jakim jest pan typem mężczyzny?
-Pani typem?
-Potwierdzam.

— Eric Emmanuel Schmitt "Małe zbrodnie małżeńskie"
Reposted fromgorzkaczekolada gorzkaczekolada viaPicki91 Picki91
malajnaina
0243 8b8a 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaPicki91 Picki91
malajnaina
0072 4f13 390
malajnaina
1116 dc0a 390
Reposted fromnazarena nazarena
malajnaina
1207 851d 390
Reposted fromseaweed seaweed viacarol91 carol91

April 20 2018

malajnaina
7058 dd40 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
9711 1883 390
Reposted frommegumu megumu viaPicki91 Picki91
malajnaina
“Sekretem zmiany nie jest zwalczanie starych nawyków, ale skupienie całej energii na zbudowaniu nowych.” 
— Sokrates
Reposted fromavooid avooid viaPicki91 Picki91
malajnaina
9760 2d53 390
albert hoffmann about psylocybin
malajnaina
5527 a5cc 390
6449 940f 390
malajnaina
malajnaina
Play fullscreen
dobranoc
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
malajnaina

Bóg dał nam Paryż, Wenecję
architekturę secesyjną, zegarki
i zegary Art Deco
dał nam poziomki
zamglone świty za oknem kawiarni
sklepy
dał nam Tomasza Manna oraz Prousta
a także wrzosowiska Irlandii
oraz wymyślił bilard i nastolatki
i tysiąc innych rzeczy
jak wodospady, Boską Komedię,
fajki, wiersze Rilkego,
ulice wysadzane platanami
na południu,
amerykańskie samochody z lat czterdziestych,
pióra Mont Blanc, przewodnik
po Grenadzie oraz
Koniaki, Giny, Whisky i Bordeaux
na pewno nie w tym celu
żebym siedział
przez osiem godzin dziennie
w pracy
jak jakiś chuj

Andrzej Kotański, "Canto"

Reposted fromMaryiczary Maryiczary
malajnaina
0313 a711 390
Reposted fromseaweed seaweed viaSilentForest SilentForest

April 19 2018

malajnaina
0253 940c 390
Reposted fromhagis hagis viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl