Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

malajnaina
1834 ac10 390

dappermouth:
\ S A G E  //


Reposted fromerithe erithe
1833 39c6 390
Reposted fromerithe erithe
Sit in the world, sit in the dark.
Sit in meditation, sit in light.
Choose your seat.
Let wisdom grow.
— Buddha
(via goodreadss)
Reposted fromerithe erithe
1839 f60f 390

amazon-official:

fishbug:

SAY NO

SAY YES

TO DRUGS

TO PIZZA

sounds like the lyrics to a punk song written by someone with a netflix subscription

Reposted fromstfn stfn viaKryptonite Kryptonite

September 17 2017

malajnaina
0540 cfdd 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda

September 15 2017

1749 213c 390

grupaok:

Karl Friedrich Schinkel, The Hall of Stars of the Queen of the Night. Draft for the stage set for the second decoration of the opera The Magic Flute, approx. 1815

malajnaina
7311 f6d5 390
Reposted fromtojika4 tojika4 vialongfish longfish
malajnaina
3128 6afc 390
Reposted fromphilipp philipp viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
1881 728c 390
Reposted fromkaiee kaiee viaKryptonite Kryptonite
3350 b911

flintvane:

AMY POND MEME

6 Episodes: [4/6] The Beast Below

malajnaina
3774 e4af 390
Nikola Tesla
Reposted fromsiegmunda siegmunda
4792 4db2 390

m. świetlicki / drobna zmiana

September 13 2017

malajnaina
7560 ccd2 390
Wiśniewski
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viamilsabelle milsabelle
malajnaina
7050 219d 390

sexaulity:

picsthatmakeyougohmm:

hmmm

Damn I wanna see the next guy over

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viayoungie youngie
malajnaina
Wcale nie chodzi o fizyczność, o namiętne pocałunki i dotyk, który sprawia, że masz gęsią skórkę na całym ciele. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Chodzi o to, żeby mieć w drugiej osobie partnera, kogoś, kto Cię wspiera bez względu na wszystko, kto Cię zrozumie, nawet jeśli ma odmienne zdanie. Chodzi o to, żebyście dyskutowali, kłócili się, bronili swoich poglądów, żebyście poznawali swoje pasje, nie zamykali się w czterech ścianach, ma być ciekawie, ma się dziać. Chodzi o to, by spotkać taką osobę, która sprawi, że będziesz chciał być lepszym człowiekiem. I która Ci w tym pomoże.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
8993 68bc 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viafelicka felicka
1409 78ca 390
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viafelicka felicka
malajnaina

Nie żałuje rzeczy, które zrobiłam źle. Żałuję dobrych rzeczy, które zrobiłam dla nieodpowiednich ludzi.
Reposted frommilsabelle milsabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl