Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 17 2017

malajnaina
1082 95fa 390
Reposted fromhagis hagis
9554 7b11 390

ammnontet:

scullysgf:

DANK ASS SPACE WEED

this is why aliens aint contact us yet cause they high as fuck

Reposted fromvivialopod vivialopod viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
9760 182d 390
decent 
malajnaina


Meet Dave, the most exclusive restaurateur in Paris with the Polaroids to prove it. Discover more HERE.
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon

May 16 2017

malajnaina
malajnaina
Archaeologists at New York’s Metropolitan Museum of Art have digitally restored artwork from an ancient Egyptian temple, showing the time of the pharaohs in an incredibly detailed and colorful light.

Due to 2,000 years of flooding and the harsh desert sandstorms, many of the original signs that ancient Egyptian architecture was once vibrant and brightly colored have been wiped away.

Reposted fromstonerr stonerr viaSilentForest SilentForest
malajnaina
4635 ecde 390
Reposted fromola-la ola-la via12czerwca 12czerwca
malajnaina
4314 5a77 390
Reposted frombeltane beltane via12czerwca 12czerwca
malajnaina
To dwie bohaterki mojego reportażu. Pisały do siebie listy co tydzień przez 52 lata. W ich listach znalazłem dwa zdania - o dwóch podejściach do życia.

12.04.04 Teńcia napisała: "Droga Heńciu, rozejrzyj się, jaka piękna wiosna".

15.04.04 Heńcia odpisała: "Rozejrzałam się, no i co z tego, Teńciu. Przecież zaraz znowu będzie jesień".
— Mariusz Szczygieł, "Dzielę ludzkość", Gazeta Wyborcza Duży Format, 12.03.15
Reposted from1923 1923 via12czerwca 12czerwca
malajnaina
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool via12czerwca 12czerwca
malajnaina
6625 648b 390
malajnaina
Straciła kontrolę nad swoim życiem. Nie ma planu. Płynie. Nie wierzy w nic.  Ma nadzieję, że ktoś ją ocali. Tajemnica polega na tym, że ocalić się może tylko ona sama. Ale nie jest w stanie.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablackheartgirl blackheartgirl
malajnaina
projekt Yang Kim
malajnaina
projekt Yang Kim
malajnaina
Kafka on the Shore by Haruki Murakami
book cover illustration by Mengsi Gong
malajnaina
Czy boisz się zakochać? Bardzo.
Boję się rozczarowania. Boję się bycia kochaną. Boję się, że to mnie przerośnie. Boję się, że się zawiodę. Boję się miłości i tej całej szopki wokół niej. Boję się, że czasem to za dużo, a czasem za mało. Boję się, że ta miłość nie będzie właśnie tą miłością. Boję się, że to mnie zabije. Miłość to nie błahostka, to coś więcej niż kochać i być kochanym.
— Słowem w sedno
malajnaina
5491 11c6 390
Zuzanna Ginczanka
Reposted frommagnes magnes viablackheartgirl blackheartgirl
malajnaina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl