Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2017

malajnaina

May 21 2017

3717 eb60 390

iguanamouth:

whoops

Reposted fromflufs flufs
4437 b4fc 390

behexagusthegreat:

The human mind is greater than one estimates.

malajnaina


Come On, Scoob! T-Shirt
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon
malajnaina
6407 ed16 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
malajnaina
kim jesteś
masz dłonie jak Księżyc
który oświetla mi ciemną noc
usta słodkie
trochę od cukru a trochę z miłości
moje ciało jest świątynią
nie możesz tak po prostu do niej wejść
bądź cierpliwy
choćbyś był na końcu świata
ja Cię znajdę i do Ciebie wrócę
ale na razie muszę wrócić
sama do siebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate via12czerwca 12czerwca
malajnaina
4009 0750 390
Reposted frombarock barock via12czerwca 12czerwca
malajnaina
tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o7_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o3_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o5_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o6_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o2_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o1_r1_400 tumblr_ol2amxJkdI1vhcwv9o4_400

Shāh Chérāgh (شاه چراغ‎‎) mausoleum and mosque in Shiraz, Iran, built around 1130 AD. (via The Daily Persian)

malajnaina
2593 84f4 390
Reposted fromGIFer GIFer viaalexandersmith8805 alexandersmith8805
malajnaina
malajnaina
8208 2711 390
Reposted fromqb qb vianyaako nyaako
malajnaina
8270 0c4e 390
Hermann Ottomar Herzog
Reposted fromNajada Najada viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
malajnaina
malajnaina
5786 a75c 390
Reposted fromGIFer GIFer viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
5386 0554 390
Reposted fromnaelienn naelienn viaryska ryska
malajnaina
Powiedz "ty" do jakiejś rzeczy, a zaraz odczujesz zmianę we własnej psychice. Ja, które widzi "ty", nie jest tym samym ja, które widzi "to"
— Joseph Campbell
Reposted fromstonerr stonerr viaSilentForest SilentForest
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl