Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 21 2017

malajnaina
7239 7382 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
malajnaina
7243 7808 390
Reposted fromelchupacabra elchupacabra
malajnaina
4746 44f4 390
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka
malajnaina
7015 7e52 390
Reposted fromBotwinka Botwinka viaMaryiczary Maryiczary
malajnaina
6594 20b9
Reposted fromnazarena nazarena viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
5090 cc59 390
Reposted fromSkadii Skadii viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
malajnaina
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malajnaina
Nie możesz w związku kalkulować "za" i "przeciw". Miłość to nie matematyka. Jest uczuciem, które łączy dwie dusze, patrzące w tym samym kierunku. To oaza szczęścia i spokoju, w której dwie połowy często całkiem innego owocu, tworzą jedną drużynę, stojącą naprzeciw wszystkiemu - ramię w ramię.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malajnaina
Kobiety po to mają nogi, by chodzić mężczyznom po głowach.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
malajnaina

żadne stworzenie poza człowiekiem nie posługuje się słowem które może być narzędziem zbrodni
słowem które kłamie kaleczy zaraża
zło nie bierze się z braku ani z nicości
zło bierze się z człowieka i tylko z człowieka
— Tadeusz Różewicz Unde malum?
malajnaina
malajnaina
1288 6e19 390
on fire
Reposted fromfreedance freedance viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
1899 a6ed 390
Reposted fromdjahnee djahnee viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
7460 0e72 390

the-tinymermaid:

nothing is permanent, the art of letting go

0008 3ba0 390

nevver:

What we’re reading, Johan Deckmann

Reposted fromhybr1s hybr1s viaKryptonite Kryptonite
malajnaina
    - Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek. - I świat jest taki ładny!
A potem ktoś przychodzi i pyta: 'Jak się dziś czujesz?' I zaraz okazuje się, że okropnie.
     
— ''Kubuś Puchatek''
Reposted frompiepszoty piepszoty vianyaako nyaako
malajnaina
Różnisz się od reszty więc jesteś aspołeczny
— Bisz-Wilk chodnikowy
Reposted frompastelowe pastelowe vianyaako nyaako
malajnaina
8556 2a7d 390
Reposted fromSzczurek Szczurek vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl